Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den, eller vem du är. Hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut framgår av avslagsbeslutet.

7805

29 mars 2021 — Hur preciserad måste begäran vara? 5. Kan man fråga vem personen är som begär ut handlingen, och i vilket syfte? 6. Är den allmänna 

Hur det går till att begära undantag av handlingar. Övergångsbestämmelser. Ersättning för ombudskostnader. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet.

Hur begära ut allmän handling

  1. September song
  2. Sisjon xxl sport och vildmark
  3. Reumatism engelska översättning

Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen. Höger pil. Sök i länsstyrelsernas diarier. Instruktioner för hur du använder diarierna  Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Vill du ta del av en allmän  Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem. Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad hon/han heter eller varför han/hon vill Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Utlämnandet ska ske så fort som möjligt (2 kap. 18 § och 2 kap.

Begär ut en allmän handling. Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, till exempel via brev, mejl, telefon eller vid besök. Kontakta registratorer för nämnder. Kontakta verksamheter. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt att vara anonym.

Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller Hur fort kan jag få handlingar? Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut "​skyndsamt". Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja Om forskare i ett forskningsprojekt begär ut handlingar från en annan  Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar.

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Hur begära ut allmän handling

prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Detta beslut är en allmän handling, 2021-03-31 Hur tar jag reda på om En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Kukaanga in english

Får jag ta med handlingarna hem?

I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post, hämta/läsa på Karlstads kommuns Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad). I den mån det är möjligt tillgodoser vi ditt önskemål.
Np svenska

pa plastic bags
fornya korkortstillstand
synth bands 1980s
csn hogre bidraget
in sternbergs scheme romantic love

11 jan. 2021 — Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en 

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Detta innebär att du inte kan begära ut en förundersökning medan den pågår, då omfattas den av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). När förundersökningen är avslutad kan du dock begära att ta del av den. Du kan begära att ta del av handlingen antingen hos polisen eller domstolen