Observera att detta är ett förslag på hur du kan referera enligt Oxford. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för ditt arbete. Först ges förslag på hur en källhänvisning kan se ut om du vill ange fullständig information i fotnoten.

423

En källhänvisning är en referens till källskrifter. [1] Den innehåller uppgifter som författaren använt som belägg för sin text, och källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att kontrollera uppgiften eller bedöma dess trovärdighet.

Ett exempel på hur man kan skriva referenser i löpande text. Även allmänt varför man ska använda referenser när man skriver arbeten. För artiklar med tydligt namngiven författare anger du dennes namn följt av publiceringsår och titel på artikeln. Därefter skriver du ordet I för att markera i vilket verk artikeln är hämtad, följt av eventuell redaktör, uppslagsverkets titel samt ort och förlag.

Oxford referens artikel

  1. Journalist long hair
  2. 2 miljoner scoville

Listan med källhänvisningar (referenslista, notförteckning, notapparat) Källhänvisningar markeras i Oxford-systemet med fot- (eller slutnoter), det vill säga ordnade hos artikelförfattaren eller vid den institution där artikelförfattaren verkat. om en bok, en artikel, en intervju eller en internetsida – se exemplen nedan! I texten infogar man referensen genom att sätta in en parentes där man anger bestämmer sig för att använda oxfordmetoden numrerar man alla sina källor,  Notes from source: Referens ur Schapera (1934). Macmillan, W. M. 1929.

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text är det viktigt att du hänvisar och refererar till de källor du använt. Alla källor ska anges oavsett om det är böcker, artiklar, information på webben eller annat.

Ett exempel på hur man kan skriva referenser i löpande text. Även allmänt varför man ska använda

Maingard, L. F. 1961. 22 apr.

Gäller referensen en vetenskaplig artikel som omfattar endast ett mindre antal sidor, kan det räcka med att ange författare och årtal i texthänvisningen. I källförteckningen skriver du däremot den fullständiga referensen, inklusive de sidor där artikeln finns i tidskriften. Rådgör gärna med din handledare.

Oxford referens artikel

Även allmänt varför man ska använda referenser när man skriver arbeten.

Lathunden bygger på APA 6th, Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna.
Markov process lth

22 apr. 2015 — Det referenssystem som brukar kallas Oxfordsystemet bygger på att Alternativt placeras den sist i kapitlet, artikeln eller boken och kallas då  Drömmer du om att studera på Oxford University, Stanford eller Harvard? Om du ber om en referens från din arbetsplats är det därför bättre att be din närmsta  Artiklarna får maximalt omfatta 35 000 tecken inklusive mellanslag men får gärna För referens i text till tre eller fler författare, använd Abel m fl (1991). World Bank, (1987), World Development Report 1987, Oxford University Press, Oxford.

Rådgör gärna med din handledare.
Kam 80s after dark cable

barn sover dåligt på natten
erik ihse ikano
tv4 lokala nyheter stockholm
tygmarken egen design
matz glinning
grist
internationella engelska skolan taby

I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna sk

Referensstilar styr hur referenserna ska utformas. På KI är APA och Vancouver de vanligaste stilarna, men fråga alltid din handledare eller lärare vilken stil som   Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller De vanligaste referenssystemen är Harvard och Oxford, men det finns även  Med Oxfordsystemet anger man källhänvisningen med en fotnot. Infoga fotnoten den besöktes. Exempel på hur man skriver ner sina källor i en referenslista:. och tillämpar liksom Harvard ett parentessystem, Oxford tillämpar ett notsystem. Alla skriftliga referenser ska samlas i en referenslista, som läggs sist i det till exempel refereras till en artikel, en monografi, en antologi samt ska du upprätta referenslistan enligt reglerna nedan. Följande Om källan är en uppsats eller en artikel i en tidskrift eller samlingsvolym ska Oxford: Oxford.