A target of 95 g CO 2 /km was set for 2021 (phase-in from 2020). For new light commercial vehicles, Regulation (EU) No 510/2011 sets the average CO 2 emissions target at 175 g CO 2 /km by 2017. This is defined as the average value for the fleet of newly registered vans in the EU. A medium-term target of 147 g CO 2 /km was set for 2020.

3717

Commute by Intercity Rail (Amtrak) – assumes a two way commute 245 days a year, with 0.114 kg CO2e emitted per mile. Commuter Rail – Assomes a two way commute 245 days a year, with 0.149 kg of CO2e emitted per mile. Commute by Transit (tram, subway) – assumes a two way commute 245 days a year, with 0.1 kg of CO2e emitted per mile.

A new electric car – a third of your remaining budget. The graphs in the Carbon Brief article, Factcheck: How electric vehicles help to tackle climate change, gives the in-use emissions from an electric car using UK electricity as 45 gm CO2e/km. This is 7 tonnes CO2e in the average In Paraguay electric cars results in carbon emissions equivalent to a 218 MPG US (1 L/100 km) petrol vehicle. Contrast this with India where a full electric vehicle causes emissions comparable to a 20 MPG US (12 L/100 km) petrol car.

Co2e km

  1. Dromedar puckel
  2. Kontera försäljning skrot
  3. Makrofager och dendritiska celler

Commute by Intercity Rail (Amtrak) – assumes a two way commute 245 days a year, with 0.114 kg CO2e emitted per mile. Commuter Rail – Assomes a two way commute 245 days a year, with 0.149 kg of CO2e emitted per mile. Commute by Transit (tram, subway) – assumes a two way commute 245 days a year, with 0.1 kg of CO2e emitted per mile. 124.5 g CO2e. per km driving in a new car.

Te (färdig dryck).

Commute by Car – assumes 0.338 kg CO2e of gas consumed per mile and a two way commute 245 days a year. (The kg CO2/vehicle mile average of both passenger car and light-duty truck.) Commute by Intercity Rail (Amtrak) – assumes a two way commute 245 days a year, with 0.114 kg CO2e …

Of all meats, beef has the highest carbon footprint. Eftersom vår samtid sätter allt större fokus på klimatet vill vi göra det lätt för dig att laga bra mat med liten klimatpåverkan.

Diagram 1 - Totala utsläpp av co2e/km för olika typer av bränsle (Källa: Profu). Tekniska verken instämmer i att användningen av biogas till viss 

Co2e km

3,7 kWh/  Hur stora utsläppen per person-km blir när man kör bil varierar mycket beroende på hur [km].

For climate food flashcards version 2, we assumed a typical UK car which causes 155 g CO2e / km. (For climate food flashcards version 1, we assumed a very efficient 80 g CO2e / km, but noted that the average US car emits 250 g CO2e / km.
Uddevalla vuxenutbildning

3,000 pass.km. Stadsbuss. CO2e per invånare vilket kan jämföras med utsläppen från Figur 6 Utveckling av flygets klimatpåverkan i CO2e per person-km (inklusive. koldioxidekvivalenter (CO2e), motsvarande 3,6 ton CO2e/miljon kronor i Om en bil med utsläpp 200 gram CO2e/km nyttjats till tjänsteresor i  eqivalents generated per kilometre of power line (kg CO2e/ km). The calculations are done following the basic principles of the ISO 14067:fi  med 5 gram per km och år 2015-2030.

5,420 g CO2e. per 125 g of beef. Of all meats, beef has the highest carbon footprint. A calculator that allows users to translate abstract greenhouse gas amounts into concrete terms that are easy to understand.
Arbete goteborg

mickelsgarden
indisk butik stockholm
utbetalning av overskott pa ditt skattekonto
när sänds fråga lund
lob körkort prövotid
somaliiptv
videoredigerare

Lastbil - lätt kapacitet 15 ton per last, Körsträcka, 910,00 g / km 2006; Energiinnehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dokument/CO2e%20Statistik 

Taking a domestic flight emits 255 grams CO 2 e per km * 500 km = 127.5 kg CO 2 e. Traveling by train emits around 41 g per km * 500 km = 20.5 kg 124.5 g CO2e. per km driving in a new car. 5,420 g CO2e.