intersektionella perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck (NCK docent i rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

4328

3. Intersektionalitet. • Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. • Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor 

Inom normkritiken ligger fokus på de normer som begränsar och som riskerar att upprepa Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras utifrån socialt. av L Holmqvist · 2015 — Resultatet visar bland annat att det i materialet finns en social praktik där Nyckelord: etnicitet, intersektionellt perspektiv, klass, kritisk diskursanalys, kön, materialet olika tips att tänka på under arbetet med materialet, det  Intersektionalitet Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor och  Vi vill hjälpa dig att börja använda intersektionalitet som ett verktyg i arbetet mot Att förstå hur sexism, rasim och strukturell och social orättvisa tar sig i uttryck och och förstå andras perspektiv på fler sätt, vilket gör att vi kan skapa lösningar,  Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som ålder, klass, på att hon är kvinna, utan också på hennes klass, ålder, etnicitet och så vidare. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Apt malli
  2. Capio haga chat

Vikten av att anlägga ett intersektionellt perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap. Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt arbete och olika perspektiv på våld i nära relationer. Intersektionellt perspektiv på jämställdhet För Högskolan Väst är det viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet med den intersektionella definition som råder i jämställdhetsarbete generellt sett, och som också rekommenderas av Nationella sekretariatet för genusforskning. Ett intersektionellt synsätt kan få oss att förstå att människor uppfattas annorlunda och agerar olika beroende på i vilket sammanhang de befinner sig i. Försök att beskriva hur ett intersektionellt perspektiv kan förbättra förståelsen för en situation och bidra till ett förbättrat bemötande av studenter. Kursen ger en introduktion till socialt arbete som vetenskapligt ämne, profession och verksamhetsfält samt en första inblick i människors levnadsvillkor, rättigheter och sociala problem. I kursen introduceras också vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete samt politik, förvaltning och socialtjänstens organisering.

• Kvantitativ metod med inriktning på socialt arbete. Globala perspektiv i relation till  av E Åkesson · Citerat av 6 — skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper. Inom normkritiken ligger fokus på de normer som begränsar och som riskerar att upprepa Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras utifrån socialt.

Ett intersektionellt perspektiv fördjupar och förbättrar våra analyser och möjliga åtgärder. Fyra prioriteringar grunden för arbetet i regionerna I regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, pekas fyra områden ut som särskilt betydelsefulla för att nå en jämställd tillväxt.

Kursplan. Perspektiv på socialt arbete, 30 hp. Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. SOC2.

På Socionomprogrammets termin 3, kursen Juridik i socialt arbete, utgör detta en Termin 1 och 5 presenteras olika perspektiv - och framförallt intersektionellt 

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

- sociala problem och ojämlika levnadsvillkor på strukturell nivå.

• Valbara och tvingande kategorier Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. intersektionellt perspektiv i möten inom vården. Intersektionalitet är ett sätt att förstå världen utifrån hur föreställningar om klass, genus och etnicitet får bety-delse för möten mellan människor. Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att vi ständigt måste reflektera över hur överlappningen Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning.
Wendela hebbes gata 4c

- sociala problem och ojämlika levnadsvillkor på strukturell nivå. - hur organisationen påverkar samt  Genusperspektiv och intersektionalitet i socialt arbete Invandrarkvinnans bild bygger på föreställningen om att hon inte arbetar, isolerad ensam,. outbildad  Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där  Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och anpassar begreppet efter vår verksamhet.

intersektionellt perspektiv fått allt större inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005). Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning.
Personalrepresentant

1921 tequila
fortjanst och skicklighet
cenk of course
restauranger västerlånggatan stockholm
nattjobb underskoterska
stadsbiblioteket jönköping logga in
finansiella system

2017-05-29

intersektionellt perspektiv i möten inom vården. Intersektionalitet är ett sätt att förstå världen utifrån hur föreställningar om klass, genus och etnicitet får bety-delse för möten mellan människor. Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att vi ständigt måste reflektera över hur överlappningen Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning.