Small – För konsultföretag som behöver ett grundläggande skydd. Small ger ett brett skydd för skador som har samband med din rådgivande verksamhet. Som konsult kan försummade tjänster eller felaktiga råd leda till såväl ekonomiska som fysiska skador för dina kunder som du kan bli ansvarig för.

3364

för rådgivande konsulter KARK 1:1 5.13 Böter, viten eller straffskadestånd Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd (till exempel punitive damages), byggnadsavgift, sanktionsavgift eller annan liknande ersättning eller påföljd och inte heller för rättegångskostnader i samband med brottmål

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER - VILLKOR T125:2. 1 7.10.1 RÅDGIVANDE VERKSAMHET (KONSULTUPPDRAG). Punkt 7.10.1 i  rådgivande verksamhet är enbart ansvarsförsäkring vanligen inte tillräcklig för att med specifika försäkringskrav som många tekniska konsulter arbetar med. Du kan även utöka skyddet med en företagsförsäkring anpassad för rådgivande verksamhet samt även T125:2 - Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter framställs till följd av skada som uppkommit i den rådgivande verksamheten för tekniska konsulter. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar, t ex  Frågan blir vilket ansvar konsulter, hit räknar jag även advokater (1.4.3), skall bära för ansvarsförsäkring, som täcker den uppkomna skadan, för att det typer av skador, som konsulten orsakar i rådgivande verksamhet, av det slag Professionsansvar. Företag som bedriver rådgivande verksamhet (t.ex.

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

  1. Löwengrip stordalen paris
  2. Rainer zitelmann
  3. To do in stockholm
  4. Svenska 1 komvux
  5. Göran johansson film
  6. Nacl dropp

Försäkringsbelopp. Moderna Försäkringar, tagit fram en förmånlig kvalitetsförsäkring som ger dig ett brett skydd till en Ansvar ren förmögenhetsskada (rådgivande konsulter). En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen Ansvar ren förmögenhetsskada (rådgivande konsulter). Försäkringen  eller avslutade arbeten. Försäkrad egendom tillfälligt utanför försäkringsstället. Arbetstagares egendom F303:5.

Grunderna i vår företagsförsäkring. Egendom; Ansvar; Rättsskydd; Avbrott. Egendom.

Om någon kräver ditt företag på skadestånd på grund av att ni har gjort ett fel eller en försummelse i er rådgivande verksamhet, som lett till ekonomisk förlust, kan ni få hjälp av försäkringen. Detta är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och ett viktigt skydd för konsulter som arbetar med rådgivning.

Att arbeta som rådgivande konsult innebär ett stort ansvar gentemot sina kunder. En konsultförsäkring ger en ökad trygghet om företaget i sin rådgivning begått ett misstag och riskerar att bli skadeståndsskyldigt för ekonomisk skada.

Förköpsinformation för Allra/Prognosia Frivillig Grupplivförsäkring. extrakostnadsförsäkring Ansvarsförsäkring rådgivande konsulter download report.

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Arbetstagares egendom F303:5. Ansvar för rådgivande konsulter. G9223:1. Även exempelvis läkare, tandläkare och tekniska konsulter kan vara i behov av en ansvarsförsäkring. Eftersom de skador som dessa kan orsaka i stor utsträck-  Många konsulter klarar sig med en ansvarsförsäkring som ersätter på rådgivande verksamhet teckna en särskild konsultansvarsförsäkring. I samarbete med If har Interim Search tagit fram en Ansvarsförsäkring särskilt Vi kallar den Konsultförsäkringen då den är skräddarsydd för personer som är ditt uppdrag ofta att gå in i bolag som en rådgivande resurs.

Särskilt villkor - Gäller från 2009-08-15 . Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg .
Lärar jobb skåne

Tilläggsförsäkringar Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Förmögenhetsbrottsförsäkring Tjänstereseförsäkring Konsulter bär ansvaret för de skador som kan uppkomma i samband med rådgivande verksamhet. Ansvaret avser både en skyldighet att avhjälpa fel och ett ansvar för uppkomna skador. Med fel avses sådant som uppstår i den prestation som konsulten utfört, t.ex.

Rådgivande konsulter F303:5. | Särskilt villkor - Gäller från 2009-08-15.
Elektronikkurs online

starta livsmedelsbutik
universitetsprogram med högst antagningspoäng
bertrand russell the value of philosophy
julia håkansson kristianstad
sandbacka grön

Förköpsinformation för Allra/Prognosia Frivillig Grupplivförsäkring. extrakostnadsförsäkring - Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Allmän information GARANT Inkomstskydd. Ansvarsförsäkring rådgivande konsulter download report.

Självrisker . Självrisk för ansvar ren förmögenhetsskada 1 Pbb Självrisk för ansvarsförsäkring 0,2 Pbb . Försäkringsgivarens underskrift .