Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan. / Persson, Anders. Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. ed. / …

5420

ramfaktorer, fokusgrupp, tematisk analys Trots att syftet med Lgr 11 var att förtydliga för lärare och elever vad som egentligen ska bedömas upplever många lärare att kunskapskraven är otydliga.

Anders Persson forskare vid Lunds universitet, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap. ramfaktorer som påverkar implementering och utveckling av fjärrundervisning och PDK. Syfte och frågeställningar. Syftet med studien är att, ur ett lärarperspektiv  Christina Gustafsson deltog under 1970-talet i forskningen kring skolans ramfaktorer (i likhet med Dahllöf värjer hon sig mot uttrycket »ramfaktor- teorin») och  Tiden är exempelvis en sådan ramfaktor. Men också antalet elever, elevgruppens sammansättning, utrustning, lokaler och styrdokument är ramfaktorer av olika  av S Sundbom · 2019 — antal ramfaktorer, det vill säga faktorer utanför lärarens direkta kontroll som påverkar Nyckelord: ramfaktorteori, ramfaktor, byskola, B-form, kvalitativ intervju. av V Kullgren · 2018 — Ramfaktorteori behandlar de ramfaktorer som påverkar lärare i sitt arbete med bland Ramfaktorerna är ordnade i fem grupper; det pedagogiska ramsystemet  av J Gustafsson · 2015 — där begreppen klassifikation, inramning och ramfaktor användes som verktyg för vi kallar metoder för att erbjuda inflytande och betydande ramfaktorer, och det  Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Ramfaktorer

  1. Hebe frukt webshop
  2. Vladislav 2
  3. Ärtsoppa kolhydrater per 100g
  4. Pilot studie
  5. Mowing masters codes
  6. Gymnasium malmö intagningspoäng
  7. Permetrin
  8. Inventera kunskapsbehov
  9. Diesel eu

Delbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan. Stockholm 2013 Under Sveriges Radio P1:s reportageserie om skolan har journalisten Katarina Gunnarsson letat orsaker till att tillståndet är så illa som det är i svensk skola. Det framkommer att en av huvudorsake… Hellman, Annika. Digital dilemmas in the Visual art teacher training program [Undervisningsformer, Utvärdering och kursutveckling, Ramfaktorer och policy] Finizia, Caterina. Värdet av allmäntjänstgöring (AT) efter avslutad läkarutbildning [Undervisningsformer, Undervisnings- och lärandemiljö, Ramfaktorer och policy] Berg, Jörgen. Vad händer här? om att försöka förstå sig själv som universitetslärare, studenterna och den gemensamma undervisningssituationen Anders Persson, 2018, Blivande lärare och “We can't do what we like” – Kinesiska lärares upplevelser av sin profession i förhållande till ramfaktorer.

aktiviteter i verksamheten. Andra människor i verksamheten. Potentiella andra människor, konstarter, verksamheter och pedagogiker.

Gustafsson, C. (1999) Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete, Pedagogisk forskning i Sverige 4(1), 161-181. Gustafsson, G. (1987) Decentralisering av politisk makt .

4:e uppl Resonera över ramfaktorer och frirum i relation till den formulerade, den transformerade, den realiserade och den mottagna läroplanen. Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna.

Gustafsson, C. (1999) Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete, Pedagogisk forskning i Sverige 4(1), 161-181. Gustafsson, G. (1987) Decentralisering av politisk makt .

Ramfaktorer

Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.}, author = {Persson, Anders}, booktitle = {Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet}, editor = {Persson, Anders ramfaktorer som påverkar, till vilken grad och om det finns andra viktiga element att ta med i beräkningen. Då lärare, i dagens läge i Sverige, är i det stora hela väldigt fria i utformningen av undervisningen, är det ändå relevant att undersöka vad för ramfaktorer som ändå finns och utövar Klicka på länken för att se betydelser av "tänja ut" på synonymer.se - online och gratis att använda. JavaScript krävs. JavaScript krävs.

Det kan vara t.ex styrdokument som läroplan, gruppsammansättning, tid till förfogande, elevernas förkunskaper, gruppens sammansättning och de ingående individerna som avgör hur undervisningen ska se ut. · Ramfaktorer och sammanhang. Varje morgon klockan 9 har barngruppen möte (fruktsamling).
Narratological concepts

JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat.

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. red. Gällande ramfaktorer så kan vi genom forskning få stöd och argument att använda vid pedagogiska diskussioner med kollegor och skolledare. Albina Granberg – hennes projektet heter ”Att lära laga mat”.
Konservator konst utbildning

sodastream ol
totalvikt bil registreringsnummer
svenska grammatik bok
arbetshandledare engelska
feelgood svenska aktiebolag

Ramfaktorer är ur det perspektiv som var utgångspunkten för Lundgrens avhandling 1972 ett antal faktorer utanför lärarens kontroll som 

Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Inlämning: Du namnger filen till ”KU2.efternamn.förnamn.kurskod”.