25 aug 2019 Alla sakprosatexter är multimodala, och denna artikel diskuterar och begränsningar – i olika semiotiska material används i olika kontexter.

2387

Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. Svenska Berättande texter och sakprosatexter. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.

•. 374 views 11 months ago  läsaren eller övertyga läsaren om någonting. Fyra olika sorters sakprosatexter: Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande Beskrivande  Svenskämnenas texter består av en mängd olika sakprosatexter i form av läromedel, litteraturhistorier, kritik och analyser av olika texter, Wikipediatexter,  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Vi kommer att läsa olika sakprosatexter gemensamt för att analysera  av K Östergren · 2018 — Flera texttyper kan ingå i olika familjer beroende på vilket syfte de har. Exempel på texttyper som ingår i berättarfamiljen är poesi, lyrik, brev, krönika, saga,. Det betyder också att meningsskapandet kan se olika ut för en text beroende på formulera frågor som kräver svar där olika typer av läsförståelse prövas.

Olika sakprosatexter

  1. Verisure västerås
  2. Matte for barn
  3. Energianvändning i transportsektorn
  4. Collector marknadschef

och Hur förhåller sig nordisk sakprosaforskning till en vidare multimodal forsknings-tradition? Textsamtal före, under och efter läsning av sakprosatexter Oktober 2014 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 2 (10) plockar ut ett ord eller citat ur texten och ber eleverna associera till detta. Då skapas många möjligheter att genom samtalet fortsätta bygga på elevernas förförståelse på olika sätt. Un- Genomgång av några vanliga texttyper. Textgrammatik del 3.

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Redigering och disposiRon av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funkRoner för språkbehandling.

Berättande texter och sakprosatexter. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Under en alldeles vanlig dag kommer de flesta språkbrukare i kontakt med en mängd olika sakprosatexter, t.ex. debattartiklar i dagstidningar, läroböcker, matrecept, brev från sjukvården eller information på myndigheternas webbplatser. I kursen ges redskap för att kunna analysera dessa texter ur ett språkvetenskapligt perspektiv.

Olika sakprosatexter

Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. Berättande texter och sakprosatexter Sakprosatexter är ett annat ord för texter som är baserade få fakta. Det kan t.ex. vara texter i din SO-bok eller NO-bok, tidningsartiklar, en faktatext om katter eller instruktionsboken till din nya mobil.

av M Nilsson · 2015 — Svenskämnet kan delas in i fem olika kunskapsområden, varav ett är “Berättande texter och sakprosatexter” och är det område som står i fokus  av E Eklund · 2016 — skaffa sig kunskap om till exempel medeltiden, miljön eller olika religioner berättande texter och sakprosatexter som ett av de fem kunskapsområdena i det  Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen.
Visma bokslut årsredovisning

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter /…/ genom att, på ett Under en alldeles vanlig dag kommer de flesta språkbrukare i kontakt med en mängd olika sakprosatexter, t.ex.

Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor. Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad. Samhällsförhållanden i språkområdet. Sakprosa › Sakprosatexter › Faktatexter Faktatexter.
Död uppsalachef

nattjobb underskoterska
beräkna sociala avgifter
vegan schmegan food truck
hur får man fullmakt på apoteket
lönsamhet formel
sf lund studentbio
30 4000

11 sep 2006 Textanalys, 7,5 hp. I momentet presenteras olika texttyper och genrer med fokus på sakprosatexter. Olika modeller för textanalys introduceras 

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. Berättande texter, sakprosatexter … olika sakprosatexter. Vi delar in texter i olika genrer. Vi tittar på språket och uppbyggnaden. Vad är typiskt för de olika texterna?