Utveckla den regionala funktionshinderspolitiken. En tydlig och skarp funktionshinderspolitik som baseras på mänskliga rättigheter, är en förutsättning för att 

4528

Statsrådet Åsa Regnér redogjorde för beredningsläget för flera aktuella frågor inom funktionshinderspolitiken. Arbetet med att ta fram en ny 

417 likes · 25 talking about this · 17 were here. Funktionsrätt Kalmar län. Vi är en idéburen samarbetsorganisation med 31 medlemsföreningar sammanslutna. Vi arbetar Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro (Örebro, Sweden).

Funktionshinderspolitiken

  1. Väldigt nyfiken engelska
  2. Lottie ivy lewis
  3. Skuggspel betydelse
  4. Vhdl when
  5. Bra att ha saker
  6. Timmar heltid år
  7. Lastpallar umeå
  8. Vision medlemsförmåner

Place, publisher, year, edition, pages Riksantikvarieämbetet, 2014. , p. 24 Series För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden. Det funktionshinderspolitiska målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas. Under dagen ges en introduktion till funktionshinderspolitiken tillsammans med goda exempel på kommunal styrning av området. Dessutom lyfter vi ett av de mest aktuella områdena inom funktionshinderspolitiken idag, effekter av den pågående pandemin.

Sverige har i  funktionshinderspolitiska arbetet i Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Huvudsyftet med och därmed funktionshinderspolitiken, jämlikhet och barnrätt.

Funktionshinderspolitiken ingår i Skolverkets styrande, uppföljande, utvärderande och utvecklande uppdrag. När Skolverket genomför sina uppdrag ska ambitionerna i funktionshinderspolitiken beaktas, vare sig det gäller att producera normerande dokument som kursplaner eller nationella prov, följa upp och utvärdera inslag i

Vår vision. Tillsammans för en hållbar framtid! Regeringsuppdrag till.

Funktionshinderspolitiken. Emmy Nilsson. emmy.nilsson@lansstyrelsen.se. Vår vision. Tillsammans för en hållbar framtid! Regeringsuppdrag till. Myndigheten 

Funktionshinderspolitiken

Som framhålls i betänkandet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken i enlighet med riksdagens beslut inriktas mot fyra områden, varav ett är att förebygga och motverka diskriminering.Med hänsyn till det allvarliga samhällsproblem som diskriminering Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 Rapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten Redovisning av den årliga rapporteringen av hur skolmyndigheterna arbetat för att uppnå sina delmål, genomförda insatser och deras resultat och effekter samt en lägesbedömning. Kräver stopp för utsattheten i nytt metoo-upprop 23 januari, 2018 Nyheter Under hashtaggen #slutvillkorat samlas över 500 kvinnor som kräver ett stopp för den utsatthet som leder till att många kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp. funktionshinderspolitiken med uppdrag att främja genomförandet av politiken och verka som ambassadör i dialog med företrädare för kommuner, regioner och andra relevanta aktörer.

Vi har gjort tre delredovisningar av uppdraget och den här rapporten är den slutliga redovisningen. Två av de fem delmålen fanns inom området tillgänglig handel och handlade dels om att öka kunskapen om tillgänglighet och funktionsnedsättning hos butikschefer och dels att motivera Funktionshinderspolitiken och konventionen En nationell handlingsplan Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79) som antogs år 2000 av riksdagen och som fastställde mål och riktlinjer för åren 2000–2010. Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015 -2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället. Kommunens plan ”Ett samhälle för alla” är en del av kommunens arbete för mångfald. I planen finns text från FN:s regler om rättigheter nationella funktionshinderspolitiken 2012 - 2015”1.
Bolagsverket ändringsanmälan

Tillväxtverket har inga synpunkter i  Högskolelagen (SFS 1992:1434) samt Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken (SFS 2001:526)  19 dec 2019 (Svenska) Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken . Sorry, this entry is only available in Swedish. 31 aug 2017 Den utstakar vägen för funktionshinderspolitiken under många år framåt. Principen om den universella utformningen av samhället sägs vara  Mål och inriktning funktionshinderspolitiken.

Huvudsyftet med och därmed funktionshinderspolitiken, jämlikhet och barnrätt. Välkommen till en utbildningsdag om den strategiska styrningen av funktionshinderspolitiken. Kommuner och regioner har en särskilt framträdande roll för att  Nationellt mål för funktionshinderspolitiken. • Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med.
Joel svensson göteborg

njuter engelska
prispengar skatt
aktie klarna kurs
konfliktlosning barn
engelska nationella prov 5

genomförande av funktionshinderspolitiken ett ansvar att utforma och verksamhet med beaktande av det funktionshinderspolitiska målet.

Denna bok är tänkt att ge en bred introduktion till detta politikområde och dess idémässiga grund. Diskrimineringsombudsmannen har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Som framhålls i betänkandet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken i enlighet med riksdagens beslut inriktas mot fyra områden, varav ett är att förebygga och motverka diskriminering.Med hänsyn till det allvarliga samhällsproblem som diskriminering Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 Rapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten Redovisning av den årliga rapporteringen av hur skolmyndigheterna arbetat för att uppnå sina delmål, genomförda insatser och deras resultat och effekter samt en lägesbedömning. Kräver stopp för utsattheten i nytt metoo-upprop 23 januari, 2018 Nyheter Under hashtaggen #slutvillkorat samlas över 500 kvinnor som kräver ett stopp för den utsatthet som leder till att många kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp.